OR

Op deze pagina vindt u informatie over de ouderraad (de OR) van de Holtkampschool.

 

Wat doet de ouderraad?

1. De OR is actief bij verschillende door school en ouders gewenste activiteiten. Zonder (financiële) hulp van de OR en inbreng van de hulpouders zouden veel feesten, uitstapjes en andere activiteiten er toch anders uitzien. Zo zorgt de OR voor een feestelijk versierde school en helpen we bij het organiseren van het Sinterklaasfeest (met Pieten, kruidnoten en cadeautjes) en de Kerst-vossenjacht. Bij het Kerstdiner en het Paasontbijt zorgen wij voor de extra boodschappen en bij de Avondvierdaagse staan we elke avond met een bekertje limonade en een tussendoortje langs de route. Ook bij toneelavonden, schoolreisjes en andere projecten, zoals het zomerfeest en de Koningsspelen, zijn wij vaak actief betrokken. Op die manier proberen we alle leerlingen een leuke schooltijd te bezorgen!

 

2. De OR is tevens een eerste aanspreekpunt voor de ouders. Ouders van de Holtkampschool kunnen bij ons terecht als ze vragen hebben of problemen met de algemene gang van zaken op school. Wij horen het graag van u. Samen met de school bespreken we als OR dan de mogelijkheden. U kunt contact met ons opnemen door één van onze leden aan te spreken of een e-mail te sturen naar: orholtkamp@prisma-scholen.nl

 

3. Verder nemen wij initiatief en denken wij mee over het verbeteren van de school. Denk hierbij aan spelmateriaal voor de kinderen, boeken voor de schoolbibliotheek, de inrichting van het schoolplein, ed.

 

Voor een uitgebreide beschrijving van onze doelen, taken en vergadermomenten: Klik hier voor onze statuten.

 

De ouderbijdrage

Veel van de nieuwe materialen en de activiteiten die wij ondersteunen worden (geheel of gedeeltelijk) gefinancierd door het geld dat wij binnenkrijgen van de vrijwillige ouderbijdrage. Jaarlijks wordt er per kind een ouderbijdrage gevraagd aan het begin van het schooljaar. Deze bijdrage is vrijwillig voor U, maar voor ons erg belangrijk! Het maakt het mogelijk dat wij veel extra’s kunnen doen voor de kinderen van onze school. Deze bijdrage komt dan ook geheel ten goede aan de kinderen.

Ouders die het financieel niet breed hebben kunnen terecht bij Stichting Leergeld. Zie hiervoor: www.leergeld.nl

 

Wie zitten er in de ouderraad?

  • Suzanne Gresnigt
  • Roxanne Humme-Korsuize
  • Jessica Liplijn
  • Wendy Smulders
  • Fien van Esch

Wanneer vergadert de ouderraad?

De OR vergadert 1x per maand op school samen met twee leerkrachten. De data van deze vergaderingen staan op de schoolkalender die U aan het begin van ieder schooljaar ontvangt. De notulen van deze vergaderingen kunt U desgewenst aanvragen via ons secretariaat.

Wilt u een bijdrage leveren?

Als U lid wilt worden van de OR of als U zich wilt aanmelden als hulpouder kunt U contact opnemen met één van onze leden of een e-mail sturen naar: orholtkampschool@prisma-scholen.nl

Een bijdrage leveren als lid van de OR of als hulpouder is naar eigen kunnen: ook als U minder tijd heeft, kunt U veel voor ons betekenen. En: alle kwaliteiten zijn welkom!

 

Hartelijke groeten en graag tot ziens!

De leden van de ouderraad.