Schoolgids

Dit is de webversie van onze schoolgids.

We leggen in deze gids verantwoording af over de manier van werken bij ons op school.

U leest wat u van ons mag en kunt verwachten, hoe ons onderwijs is georganiseerd en hoe we de vorderingen van uw kind volgen. Kortom een bron van informatie.

De schoolgids wordt elk jaar aangepast aan de actualiteit. Mocht u vragen, op- en/of aanmerkingen hebben n.a.v. deze schoolgids dan horen we dit graag van u.

We hopen dat u deze schoolgids met veel plezier zult lezen en we wensen u en uw kinderen een goed schooljaar toe.

Klik hier om de schoolgids te downloaden in PDF. Of klik op een link in de onderstaande inhoudsopgave

1. De school algemeen
2. Waar de school voor staat
2.1 Een school om te leren
2.2 De school als leef- en leergemeenschap
3. De organisatie van het onderwijs
3.1 De organisatie van de school
3.2 De activiteiten van de leerlingen
3.2.1 Startactiviteiten
3.2.2 Kenmerken van de groepen en de vakken
3.3 Vieringen en buitenschoolse activiteiten
3.3.1 Schoolreis
3.3.2 Schoolfeest
3.3.3 Schoolkamp
3.3.4 Excursies
3.3.5 Verjaardagen leerkrachten
3.3.6 Het grote project/toneelavond
3.3.7 1e Heilige Communie en Vormsel
4. De zorg voor de kinderen
4.1 Hoe gaan we om met kinderen, die extra zorg nodig hebben op onze school
4.1.1 Weer Samen Naar School en PCL
4.1.2 Kwaliteitsbewaking op onze school
4.2 OTV (Onderwijs TijdVerlenging)
4.3 Schakelklas
4.4 Advies vervolgonderwijs
5. De leerkrachten
5.1 Wijze van vervanging bij ADV en ziekte
5.2 Samenstelling van het team
5.3 Scholing van leerkrachten
6. De ouders
6.1 Het belang van betrokkenheid van ouders
6.2 De aanmelding en opvang van nieuwe leerlingen
6.2.1 Algemeen
6.2.2 Aanmelding jongste kleuters (aankomende 4-jarigen)
6.2.3 Tussentijdse aanmeldingen
6.3 Ouderraad
6.4 Ziekte
6.5 Onderwijs aan langdurig zieken
6.6 Kinderopvang
6.7 Ouderbijdrage
6.8 Schoolkrant
6.9 Sponsoring
6.10 Informatie voorziening aan gescheiden ouders
6.11 Kind op website?
7. De ontwikkeling van het onderwijs op onze school
7.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school
7.1.2 Het schoolplan
7.1.3 De schoolgids
7.1.3.1 Verspreiding schoolgids/kalender
7.1.4 Het actieplan
7.2 Zorg voor de relatie school en omgeving
7.2.1 Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland
7.2.2 Netwerk Jeugdzorg
7.2.3 SMWO Maatschappelijk werk en Welzijn
7.2.4 Consultatieteam
7.2.5 G.G.D
7.3 Gegevens over een aantal schoolvakken
7.3.1 Lezen
7.3.2 Schrijven
7.3.3 Verkeer
7.3.4 Catechese
7.3.5 Huiswerk
7.3.5.1 Soorten huiswerk
7.3.5.2 Tip
7.3.6 T.V.-uitzendingen
8. De resultaten van het onderwijs
8.1 Uitstroomgegevens
9. Wetenswaardigheden
9.1 Gedrags-en schoolregels
9.1.1 Tijdig op school
9.1.2 Fietsen
9.1.3 Fruit en melk
9.1.4 Kauwgom
9.1.5 Gymkleding
9.1.6 Douchen
9.1.7 Sieraden, GSM, discman etc.
9.1.8 Toezicht op de speelplaats
9.1.9 Het gebruik van een GSM
9.1.10 Pesten
9.1.11 Intern vertrouwenspersoon
9.1.12 Kleding op school
9.1.13 Managementteam
9.1.14 Hoofdluisbestrijding
9.2 Adressenoverzicht
9.2.1 Directie
9.2.2 Samenstelling Medezeggenschapsraad
9.2.3 Samenstelling Ouderraad
9.2.4 Inspectie van het onderwijs
9.2.5 Leerplichtambtenaar
9.3 Schooltijden
9.3.1 Speelkwartier/buiten spelen
9.3.2 Gymlessen
9.3.3 Zwemmen
9.4 Vakanties
9.5 Verzekeringen en aansprakelijkheid
9.6 Te vinden op de website
10. Gebruiken/Diversen
10.1 Gevonden voorwerpendoos
10.2 Jeugdtijdschriften
10.3 Schoolfotografie
10.4 Vlekken verwijderen/behandeling
10.5 Tegemoetkoming voor activiteiten op sportief en cultureel gebied
10.6 Stichting Leergeld