1          De school algemeen

De Holtkampschool is een rooms-katholieke school, vernoemd naar Cornelis Holtkamp, die jarenlang pastoor is geweest van de H. Maria Magdalena kerk te Goes.

De rooms-katholieke identiteit dragen wij uit door:

* iedere ochtend te starten met een les uit Trefwoord;

* vier keer per jaar een viering te houden met alle kinderen:

* groepsbezoeken te brengen aan de Maria Magdalena kerk.

Ons schoolgebouw is vrij nieuw. Op 3 december 2007 hebben we het in gebruik genomen. De school is onderdeel van de Brede School in de Goese Polder, een wijk uit de jaren zeventig.

We beschikken over 12 lokalen, waarvan één lokaal wordt gebruikt voor de schakelklas van onze school en het Noorderlicht. Met deze school delen we ook de handvaardigheidruimte en de grote zaal met podium.

Eén lokaal is ingericht voor de Voorschoolse- en Buitenschoolse opvang, verzorgd door KIBEO.

Onze school wordt bezocht door ongeveer 260 leerlingen (bij aanvang schooljaar). De Holtkampschool is één van de 9 scholen van de Stichting Prisma voor Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs Noord- en Midden-Zeeland.

<< terug naar de inhoudsopgave

naar het volgende hoofdstuk >>