Schoolgids

 terug naar de inhoudsopgave

10. Gebruiken /Diversen

 

10.1   Gevonden voorwerpendoos

Regelmatig blijven er op school waardevolle spullen zoals jacks,

schoenen, handdoeken etc. liggen. Als u iets mist, kom dan eens in de doos met gevonden voorwerpen kijken. Nog beter is het voortaan de naam van uw kind te zetten op allerlei voorwerpen. Spullen die aan het eind van het schooljaar ‘overblijven’ krijgen een andere bestemming.

 

10.2   Jeugdtijdschriften

Aan het begin van het schooljaar worden diverse tijdschriften aangeboden om een abonnement op te nemen.

Betaling van de tijdschriften gaat niet via school, maar via een acceptgirokaart rechtstreeks aan de uitgever.

 

10.3   Schoolfotografie

Een keer per jaar worden er foto’s gemaakt op school door een beroepsfotograaf. We maken een groepsfoto van alle groepen, een portretfoto + broer/zus foto’s (broer en zus die op school zitten). De schoolfotograaf komt dit jaar op woensdag 23 mei 2018.

 

10.4 Tegemoetkoming voor activiteiten op sportief en cultureel gebied

Sport en cultuur zijn een belangrijk onderdeel van de opvoeding van uw kind. Dat kost geld. Daarom kunnen inwoners van Goes met een laag inkomen een beroep doen op het declaratiefonds. Daarmee kunt u activiteiten op sportief, cultureel en maatschappelijk gebied bekostigen tot een maximum van € 50,00. Dit bedrag kunt u besteden aan bijvoorbeeld een abonnement op de bibliotheek, lidmaatschappen van verenigingen, een bezoek aan de bioscoop of een attractiepark, een voordeelurenkaart en diverse cursussen. U kunt de kosten voor uw kind en/of uzelf bij de gemeente declareren.

Meer informatie

Meer informatie over het declaratiefonds leest u in de speciale folder. Deze is bij de publieksbalie van de gemeente Goes verkrijgbaar, tel. 249600. Ook kunt u voor meer informatie contact opnemen met de afdeling Sociale Zaken, tel 249805 of e-mail: socialezaken@goes.nl

 

10.5 Stichting Leergeld.

In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen met sportclubs of muziekles. Zelfs de kosten van zaken, die de school met zich meebrengt (bv schoolbenodigdheden, kamp en excursies) zijn voor steeds meer mensen niet op te brengen. Soms kunnen deze gezinnen geen of achteraf pas een beroep doen op bijzondere bijstand of een andere voorziening. Zij kunnen echter wel rekenen op de steun van Stichting Leergeld.

 

Wat mag u van Stichting Leergeld verwachten?

Stichting Leergeld verwijst in eerste instantie naar wettelijk voorliggende voorzieningen, indien aanwezig. Daarnaast biedt de stichting ook zelf hulp in de vorm van een voorschot, gift of renteloze lening. Maar ook in natura. Stichting Leergeld behandelt uw aanvraag in alle vertrouwelijkheid.

 

Voor wie is Stichting Leergeld bedoeld?

Stichting Leergeld richt zich op ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar:

  • Met een laag inkomen
  • Woonachtig in de gemeente waar de Stichting Leergeld gevestigd/werkzaam is
  • Die hun kosten niet of gedeeltelijk vergoed krijgen via bijzondere bijstand, tegemoetkoming in studiekosten of een andere regeling
  • Die hun kosten pas op een later tijdstip vergoed krijgen

 

Om welke kosten gaat het?

Met een vergoeding van Stichting Leergeld kunnen kinderen deelnemen aan de genoemde activiteiten. Zo wordt voorkomen dat ze buitengesloten worden. Het gaat om kosten die niet of gedeeltelijk worden vergoed door een voorliggende voorziening (bijv. Bijzondere Bijstand) voor:

  • School
  • Sportclub
  • Vereniging
  • Kunstzinnige vorming

 

Voor aanvragen kunt u bellen naar : 06-38930371

Maar u kunt ook mailen of schrijven naar

Stichting Leergeld Oosterschelderegio

Postbus 395

4460 AT Goes

Email: leergeld@zeelandnet.nl

 

Of kijk op de website www.leergeld.nl

 

<< naar het vorige hoofdstuk