Schoolgids

 terug naar de inhoudsopgave

 

2 Waar de school voor staat

De Holtkampschool is een katholieke basisschool die ernaar streeft om kinderen in een goed pedagogisch klimaat optimale mogelijkheden te bieden om zich te ontwikkelen tot mensen die in staat zijn om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in de samenleving, waarbij ze hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk leren ontplooien en benutten.

Onze missie is:

De Holtkampschool:

 • heeft oog voor talenten van kinderen
 • biedt doelgericht onderwijs in een professionele werksfeer tussen kinderen, ouders en leerkrachten

Samen staan we sterk


2.1
Een school om te leren

Uw kind komt in eerste instantie naar school om te leren: lezen, rekenen en taal. U kunt zelf de rij aanvullen. Wij noemen dit de basisvaardigheden. Ze zijn stuk voor stuk uiterst belangrijk. Zo belangrijk, dat we er wel 8 of 9 jaar over doen om deze vaardigheden voldoende te ontwikkelen. Dit gebeurt met behulp van moderne methoden en materialen, maar vooral met goed opgeleide mensen, die de ontwikkelingen in het onderwijs via na- en bijscholing nauwgezet blijven volgen. Bij ons onderwijs gaan we uit van de referentieniveaus zoals die door het Ministerie van OCW zijn geformuleerd. We proberen daarbij de kinderen ook te leren zelfstandig problemen op te lossen.

2.2 De school als leef- en leergemeenschap

Uw kind is van half negen tot twee uur op school. Dat is een belangrijk deel van de dag. De invloed van school op het leven van uw kind is dan ook heel groot. U weet dat ongetwijfeld nog van uw eigen schooljaren.

Daarom vinden we het onze opdracht om het ‘schoolleven’ voor de kinderen zo aangenaam mogelijk te maken. Op school proberen we een omgeving te scheppen, waarin het kind:

  • goed kan leren
  • rustig en zelfstandig kan werken
  • nieuwsgierig wordt naar de wereld om zich heen en zich daarin veilig voelt
  • leert omgaan met eigen gevoelens en die van anderen
  • zich belangrijk en begrepen voelt
 • problemen zelfstandig op kan lossen.

Niet voor niets spelen we met het PAD-leerprogramma bewust in op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.

<< naar het vorige hoofdstuk

naar het volgende hoofdstuk >>