Schoolgids

 terug naar de inhoudsopgave

  1. De leerkrachten

  5.1   Wijze van vervanging bij  ziekte

  Het is niet altijd makkelijk om vervanging te regelen. We willen dit echter zo verantwoord mogelijk doen. We maken zoveel mogelijk gebruik van bevoegde leerkrachten als vervanger. Wanneer dat niet lukt, regelen we dit met behulp van stagiaires. We proberen onrustige situaties te vermijden en spannen ons in om dit te voorkomen.

  5.2 Samenstelling van het team

  De Holtkampschool werkt met een groot team (12 groepen). Dit team bestaat uit groepsleerkrachten, internbegeleider, remedial teachers, bouwvoorzitters en een directeur.

  Hieronder vindt u de leerkrachten die in de groepen werken:

groep 1a ma t/m vr Everdien Vermeulen
groep 1b ma-di-do-vr Manon van Dieren
wo Miranda Böseler
groep 1/2a ma t/m vr Kim Jonkers
groep 1/2 b ma t/m vr Naomi Pop
groep 3a ma, vr Marga Huijbregtse
di-wo-do Daniëlle van Loenhout
groep 3b ma-di Trudy van de Velde
wo-do-vr Jack van Jole
groep 4a ma t/m vr Nicole Provoost
groep 4b ma-di-wo-vr Kim Witkam
do Annette Akuokuo Maclean
groep 5 ma Miranda Böseler
di-wo-do-vr Eveline van den Ban
groep 6 ma-di-do-vr Erik Traas
wo Wim Westerweele
groep 7 ma-di-wo-do Mariëlle Lijmbach
vr Annette Akuokuo Maclean
groep 8 ma-do-vr Ype Coorens
di-wo Mineke Baars

Erik Traas is onze ICT’er.

Nathalie Pieters verzorgt twee dagen per week onze gymlessen.


Annette Akuoko Maclean verzorgt op woensdag de muzieklessen.


Liesbet Bode is intern begeleider.


Tom Roovers is directeur.


Daniëlle van Loenhout en Jack van Jole  zijn onze interne vertrouwenspersonen.


Liesbet Bode is de coördinator Sociale Veiligheid.


Mineke Baars is leerkracht op de donderdag van de plusklas.

Sandra Geuze is onze onderwijsassistente


Karin van Exel is de klassenassistente.


Jacqueline van der Haar is onze schakelklasleerkracht.


Johnny Stroo en André Dijkstra zijn onze conciërges.

5.3 Scholing van leerkrachten

Leerkrachten zijn verplicht om hun kennis en vaardigheden met betrekking tot het onderwijs bij te houden. De wet BIO (Beroepen in het Onderwijs) schrijft dit voor. Leerkrachten moeten niet alleen bevoegd zijn, ze moeten ook aan kunnen tonen dat ze bekwaam zijn en dat ze er alles aan doen om ook bekwaam te blijven. Dat kan door middel van scholing, maar ook door bijvoorbeeld met collega’s te overleggen over bepaalde thema’s. Een andere manier om bekwaamheid te vergroten is het werken met een coach. Dat kan een collega zijn (een maatje) of een speciaal daarvoor opgeleide persoon. Leren kun je dus op vele verschillende manieren.

Hoe weten we nu of een leerkracht bekwaam is? Daarvoor gebruiken we de landelijk beschreven vaardigheden, bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs. Om dat met een objectief oog te kunnen meten, gebruiken we een instrument, waarbij leerkrachten een vragenlijst invullen op de computer. Daar rolt een vaardigheidsprofiel uit. Samen met de informatie, die een directeur van zijn leerkrachten heeft, ontstaat zo een aardig beeld van de vaardigheden van een leerkracht in vergelijking met wat hij voor zijn functie nodig heeft.

In een gesprek met de directeur wordt vervolgens gekeken welke ontwikkelpunten de leraar zou kunnen aanpakken om een nog betere leerkracht te worden. Dit wordt in een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) door de leerkracht beschreven. In een bekwaamheidsdossier, wat iedere leerkracht verplicht hoort bij te houden, komt dit plan. In dit plan is ook te vinden op welke manier de leerkracht heeft gewerkt aan het vergroten van zijn bekwaamheid. Zo wordt aan bovengenoemde eisen uit de wet BIO voldaan.

<< naar het vorige hoofdstuk

naar het volgende hoofdstuk >>