Schoolprofiel

 

Uitgangspunten voor ons onderwijs; Waar de school voor staat

De Holtkampschool is een katholieke basisschool die ernaar streeft om kinderen in een goed pedagogisch klimaat optimale mogelijkheden te bieden om zich te ontwikkelen tot mensen die in staat zijn om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in de samenleving, waarbij ze hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk leren ontplooien en benutten.

Een school om te leren
Daarvoor komt uw kind eigenlijk in eerste instantie naar school: lezen, rekenen en taal. U kunt zelf de rij aanvullen. Wij noemen dit de basisvaardigheden. Ze zijn stuk voor stuk uiterst belangrijk. Zo belangrijk dat we er wel 8 of 9 jaar over doen om deze vaardigheden voldoende te ontwikkelen met behulp van moderne methoden en ander materiaal. Maar vooral met goed opgeleide mensen, die de ontwikkelingen in het onderwijs via na- en bijscholing nauwgezet blijven volgen. Bij ons onderwijs gaan we uit van de kerndoelen zoals die door het Ministerie van OCW zijn geformuleerd. We proberen daarbij de kinderen ook te leren zelfstandig problemen op te lossen.

De school als leef- en leergemeenschap
Uw kind is van half negen tot kwart over drie op school. Dat is een belangrijk deel van de dag. De invloed van school op het leven van uw kind is dan ook heel groot. U weet dat ongetwijfeld nog van uw eigen schooljaren.

Daarom vinden we het onze opdracht om het ‘schoolleven’ voor de kinderen zo aangenaam mogelijk te maken. Op school proberen we een omgeving te scheppen waarin het kind:
• goed kan leren
• rustig en zelfstandig kan werken
• nieuwsgierig wordt naar de wereld om hem heen en zich daarin veilig voelt
• leert omgaan met eigen gevoelens en die van anderen
• zich belangrijk en begrepen voelt
• problemen zelfstandig op kan lossen.

Niet voor niets spelen we met het PAD-leerprogramma bewust in op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen

 

GEDRAGSDESKUNDIGEN

 

Op de Holtkampschool zijn er drie gedragsspecialisten werkzaam: Daniёlle van Loenhout, Ella Dirven en Mireille Rentmeester.

 

Zij hebben als taak om opvallend gedrag bij kinderen te signaleren en te beschrijven. Iedere leerkracht of ouder heeft wel eens vragen over het gedrag van kinderen. Over het algemeen kan dit prima door de leerkracht zelf worden opgelost.

 

Maar wanneer een leerkracht of ouder aangeeft dat een kind opvallend gedrag vertoont, en hier niet goed raad mee weet, kan de gedragsspecialist worden ingeschakeld. Zij bespreken met de leerkracht wat de hulpvraag van het kind is. Vervolgens wordt er door de gedragsspecialist een observatie gedaan. Aan de hand van deze observatie wordt gekeken hoe het kind het best geholpen kan worden. Natuurlijk gebeurt dit alles in samenspraak met ouders/verzorgers.

 

We hebben als taak om de kinderen te helpen en in kaart te brengen waar het probleem ligt. Het stellen van een