Stage

Wie lopen er stage op de Holtkampschool?

 

 

 

 

 

 

Opleiden in de school ( oids )

Holtkampschool – genomineerde Beste Calibris Leerbedrijf 2008

Acht deelnemers van de opleiding onderwijsassistent liepen afgelopen jaar stage op de Holtkampschool.

Het ochtendprogramma bestond uit assisteren in de groep en ’s middags gingen de deelnemers werken in teamverband aan een project. Deze werkzaamheden zijn competentiegericht uitgevoerd en beoordeeld. Dit betekent begeleiding passend bij de ontwikkeling van de stagiaires

 

Inmiddels is er een start gemaakt met een wijkproject dat gericht is op:

 • het instromen van moeilijk plaatsbare stagiaires
 • het werken in miniteams
 • het samenwerken binnen de wijk op stagegebied
 • het bieden van combistages ( bijv. In de ochtend op school stage lopen, daarna bij de kinderopvang )
 • Het uitdragen van het Prisma-stagebeleid naar andere brede scholen in het land.

 

We voelden ons vereerd en blij. Het was een fantastisch geslaagd project vanwege het innovatieve karakter, de intensieve begeleiding door het ROC (Gerda Schraven) en de twee opleidingsmentoren van Prisma (Wim Westerweele en Jacques Krekelberg) en natuurlijk het enthousiasme van de acht ROC-deelnemers. We gaan vol inspiratie verder met ons lopende project.

Het innovatieve karakter van deze projecten in Zeeland heeft Calibris doen besluiten ons te nomineren voor het “Beste Calibris Leerbedrijf 2008”. Van de 35 nominaties zaten wij bij de laatste drie.

 

Donderdag 9 oktober 2008 zijn Jacques Krekelberg en Wim Westerweele (opleidingsmentoren), Gerda Schraven (ROC-begeleider), Kyra Katsman en Marit Francke (deelnemers OA) om 7.05 uur met de trein naar Driebergen-Zeist gereisd voor het Calibris jaarcongres.Filmpjes
Van het winnende en de genomineerde leerbedrijven zijn films gemaakt en getoond op het Calibris Jaarcongres. Via een link op de site: www.calibris.nl kunt u de films bekijken.

 

 

 

 

 

 

 

STAGE

Voor elke basisschool die zelf meer verantwoordelijkheid wil dragen, wil begeleiden, investeren in zijn mensen die op school werken, is Opleiden in de School bedoeld. Voor mensen van het ROC, zij-instromers, Pabo-studenten en zittend personeel is werkplek-leren een mogelijkheid.

Al jaren leveren leerkrachten in basisscholen als stagebegeleider een belangrijke bijdrage aan de opleiding van toekomstige collega’s.

Oids is gericht op opleiden en begeleiden van aanstaande leraren, onderwijsassistenten en andere inasbare ROC studenten, met als doel het behalen van een bevoegdheid.

Oids betreft ook nascholing dus kwaliteitsverbetering van zittend personeel.

De opleidingsmentor heeft in de nieuwe opzet meer begeleidende taken. Daar werken een groepsmentor (klassenleraar) en een opleidingsmentor (voor de hele school, of bovenschools) om de stagiair te begeleiden. De opleidingsmentor is er niet alleen voor de stagiair, maar is er voor iedereen die op die school werkt en leert. Want met leren houd je nooit op in het onderwijs. De opleidingsmentor begeleidt en coacht alle leerkrachten. Daarom past de stageopzet en OidS zo goed in het IPB, het integraal personeelsbeleid.

Binnen Prisma zijn twee opleidingsmentoren aangesteld met de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • Centraal aanspreekpunt voor groep studenten op de basisschool of cluster van scholen.
 • Centraal aanspreekpunt voor de Pabo.
 • Is nauw betrokken bij de opstelling van het opleidingsbeleid van de Vereniging of Stichting
 • Begeleidt studenten en mentoren binnen de structuur en de cultuur van de basisschool, binnen de kaders van de HZ-Pabo.
 • Voert gesprekken met studenten en inventariseert praktijkvragen en leerdoelen; formuleert op basis hiervan praktijkopdrachten.
 • Is aanspreekpunt voor mentoren en voert voortgangsgesprekken met hen.
 • Begeleidt mentoren op de werkplek t.a.v. het begeleiden van studenten, leerkrachten, zij-instromers, onderwijsassistenten enz.
 • Verdiept zich in het curriculum van de HZ-Pabo en vertaalt dit naar werkplekleren voor studenten en mentoren.
 • Overlegt regelmatig met opleidingsdocenten over de ontwikkeling van competentiegericht opleiden (opdrachten, presentaties, portfolio enz.)
 • Volgt professionaliseringsactiviteiten die door de HZ worden aangeboden.
 • Informeert regelmatig directies en teams.
 • Organiseert intervisie met de ‘eigen’ studenten.

 

Opleidingsmentoren Prisma

  Wim Westerweele wimgertrud@zeelandnet.nl

tel: 0113-563769

0113-270587 (werk )